ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี พาร์ค พหล 32
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี พาร์ค พหล 32
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น อาคารชุดพักอาศัยสูง 30 ชั้น 1 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล พหลโยธิน 32
พื้นที่ ขนาด 24.00 - 46.00 ตร.ม. สถานะ ระหว่างก่อสร้าง
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 27 % 27 %
งานสถาปัตยกรรม 42 % 27 %
งานระบบไฟฟ้า  12 %      10 %
งานประปา 7 % 6 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 2 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 79 %ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 30

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 30

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 30

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 30

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 30

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 30

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 30

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 30

งานฉาบปูนส่วนกลาง ชั้น 26

งานฉาบปูนส่วนกลาง ชั้น 26

งานฉาบปูนส่วนกลาง ชั้น 26

งานฉาบปูนส่วนกลาง ชั้น 26

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 16

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 16

งานติดตั้งบานอลูมิเนียมหน้าต่างและประตูระเบียงห้องชุด ชั้น 23

งานติดตั้งบานอลูมิเนียมหน้าต่างและประตูระเบียงห้องชุด ชั้น 23

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 14

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 14

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 14

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 14

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งมิเตอร์ประปาภายในช่องชาร์ป

งานติดตั้งมิเตอร์ประปาภายในช่องชาร์ป

งานติดตั้งมิเตอร์ประปาภายในช่องชาร์ป

งานติดตั้งมิเตอร์ประปาภายในช่องชาร์ป

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 19

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 19

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงชั้น 16

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงชั้น 16