ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 8 ชั้น 50 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล รังสิต-คลอง 1
พื้นที่ 21.50 - 26.50 ตร.ม. สถานะ พร้อมอยู่
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 2.58% 2.58%
งานโครงสร้าง 26.07% 26.07%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 44.87% 44.87%
งานระบบไฟฟ้า  13.99% 13.99%
งานประปา 7.63% 7.63%
งานลิฟต์  2% 2%
งานติดตั้งชุดครัว 2.86% 2.86%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100%

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F2

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F2

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F3

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F3

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F4

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F4

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F5

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F5

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F6

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F6

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F7

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F7

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F8

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F8

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร P5

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร P5

อาคาร P6

อาคาร P6

อาคาร G1

อาคาร G1

อาคาร G2

อาคาร G2

อาคาร G3

อาคาร G3

อาคาร G4

อาคาร G4

 อาคาร G5

อาคาร G5

อาคาร G6

อาคาร G6

อาคาร G7

อาคาร G7

อาคาร G8

อาคาร G8