ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ

Project progress as of
31 October 2019
 
Description Forecast/Actual Complete %
Piling Works 6 % 6 %
Structural works 30 % 30 %
Architectural Works 38 % 38 %
Electrical Works 13 % 13 %
Plumbing Works 8 % 8 %
Elevator Works 3 % 3 %
Cabinet Works 2 % 2 %
Summary 100 % 100 % 
Perspective

Perspective

Architectural  Work

Architectural Work

Architectural  Work

Architectural Work

 
Electrical  Work

Electrical Work

Sanitation  Work

Sanitation Work