ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น

Project progress as of
15 March 2021
 
Description Forecast/Actual Complete %
Piling Works 4 % 3 %
Structural works 22 % 3 %
Architectural Works 44 % 0 %
Electrical Works 17 % 0 %
Plumbing Works 10 % 0 %
Elevator Works 1 % 0 %
Cabinet Works 2 % 0 %
Summary 100 % 6 % 
Piling Works - Building A

Piling Works - Building A

Electrical Work

Electrical Work