คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ เป็นเจ้าของคอนโดวิวทะเล ในราคาล้านต้นๆ