สื่อลุมพินี

ดาวน์โหลดสื่อต่างๆของลุมพินีทุกฉบับได้ที่นี่ โดยสามารถเลือกปีของสื่อที่คุณต้องการหรือค้นหาจากคำที่คุณสนใจ และดาวน์โหลดได้ทันที

ใส่ใจทุกวัน ปันสุขทุกคน

รายงานประจำปี 2558

ใส่ใจทุกวัน ปันสุขทุกคน


จากจุดเริ่มต้น ที่เป็นเพียงบริษัทผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาบทบาทเป็นผู้สร้างสรรค์คุณค่า...

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
Q3/2015

LPN Newsletter

Q3/2015


ในไตรมาส 3 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 4 รางวัลด้วยกันคือ รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม...

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
เสียงแห่งความสุข ดนตรีของพ่อ

Issue 81 OCT - DEC 2015

เสียงแห่งความสุข ดนตรีของพ่อ


วง “LPN รวมใจแบนด์ คลับ” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ LPN และทางสมาคมวงดนตรี สยามมิตร ดรัม แอนด์ บิวเกอ คอร์ ...

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์

Issue 80 / JUL - SEP 2015

"ชุมชนน่าอยู่ สำหรับคนทุกวัย"


ในสังคมเมืองปัจจุบัน หลาย ๆ คนหลาย ๆ ครอบครัว ได้ตัดสินใจซื้อคอนโดแทนบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่...

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
26 ปี ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่

Issue 79 / APR - JUN 2015

26 ปี ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่


การร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่ให้เกิดขึ้นได้นั้น นอกจากการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแล้ว...

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
Q1 / 2015

LPN Newsletter

Q1 / 2015


กว่า 26 ปี บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล “ESG 100 Certificate” องค์กรแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์