สื่อลุมพินี

ดาวน์โหลดสื่อต่างๆของลุมพินีทุกฉบับได้ที่นี่ โดยสามารถเลือกปีของสื่อที่คุณต้องการหรือค้นหาจากคำที่คุณสนใจ และดาวน์โหลดได้ทันที

20ปี บนเส้นทางแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

รายงานประจำปี 2551

20ปี บนเส้นทางแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน


2 ทศวรรษ แห่งการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่าต่อเนื่อง เติบโตอย่างยั่งยื่น

ดาวน์โหลด
Annual Report 2007

รายงานประจำปี 2550

Annual Report 2007


ปรัชญา หรือแนวคิดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสังคมของบริษัทคือ "สิ่งแวดล้อม และสังคมดีต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน และเมื่อเราพร้อมแล้ว เราดีแล้ว จึงขยายออกไปสู่ชุมชนที่เราบริหารจัดการ รวมไปถึงชุมชนรอบข้าง และชุมชนในระดับประเทศ"

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
LPN กับการสร้างสรรค์

รายงานประจำปี 2549

LPN กับการสร้างสรรค์ "ชุมชนน่าอยู่"


ปรัชญาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมของ LPN

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
Annual Report 2005

รายงานประจำปี 2548

Annual Report 2005


LPN มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ผ่านหลากหลายกิจกรรม เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนคุณภาพ ภายใต้โครงการ "ชุมชนน่าอยู่"

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
Annual Report 2004

รายงานประจำปี 2547

Annual Report 2004


ดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำ และเพิ่มพูนประสินธิภาพของการพัฒนาอาคารชุดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์