สื่อลุมพินี

ดาวน์โหลดสื่อต่างๆของลุมพินีทุกฉบับได้ที่นี่ โดยสามารถเลือกปีของสื่อที่คุณต้องการหรือค้นหาจากคำที่คุณสนใจ และดาวน์โหลดได้ทันที

Annual Report 2005

รายงานประจำปี 2548

Annual Report 2005


LPN มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ผ่านหลากหลายกิจกรรม เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนคุณภาพ ภายใต้โครงการ "ชุมชนน่าอยู่"

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
Annual Report 2004

รายงานประจำปี 2547

Annual Report 2004


ดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำ และเพิ่มพูนประสินธิภาพของการพัฒนาอาคารชุดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์