คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Sale Manager (Housing)

คุณสมบัติ

  • อายุ 28-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

ลักษณะงาน

- วางแผน ควบคุมและทำแผนงานขาย
- บริหารจัดการโครงการ รวมถึงเรื่องงบประมาณ
- บริการจัดการอัตรากำลังและบุคลากรในโครงการ
- บริหารจัดการการให้บริการของพนักงานให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ