คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 10 ตำแหน่ง

Building Manager

คุณสมบัติ

- Male/Female
- Age not over 40 years old.
- Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Engineer or related field.
- At least 5 years experience in Managerial of Community and Real Estate Field.
- Pleasant personality and able to work under pressure environment.
- Have Creativity , Service Mind , Managerial Skill
- Proficient in Microsoft Office
- Certified in English is a must (TOEIC Score more than 550 or other equivalent English certificates).
- Chinese speaking (Mandarin) will be an advantage.

ลักษณะงาน

• Provide support and troubleshooting for customers
• Manage and maintain the common property and public utilities consumption
• Prepare and controls financial budget
• Responsible for facilities and utilities management within the building
• Responsible for checking safety service and cleanliness performance within the building
• Solve immediate problems or emergencies

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ