คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 5 ตำแหน่ง

BROKERAGE (เพชรเกษม, ปิ่นเกล้า, บางนา)

คุณสมบัติ

- เพศชาย, หญิง
- อายุ 23 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์งานด้าน Agent ขาย / เช่าอสังหาริมทรัพย์มาอย่างน้อย 1 ปี
- บุคลิกภาพดี  มี Service Mind
- มีทักษะในการเจรจา  ติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
- ประจำโครการ  รัตนาธิเบศร์, บางแค
- สัญญาจ้าง 1 ปี

ลักษณะงาน

- ปิดขาย / ปิดเช่า อสังหาฯ
- เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ขาย และผู้ชื้อ
- ให้ข้อมูลโครงการ ติดตามลูกค้า
- จัดเตรียมเอกสารสัญญาการขาย - เช่า
- งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ