คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Marketing Executive (Brokerage)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย / หญิง
  2. อายุ 25 -32 ปี
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด Online, Offline อย่างน้อย 1-2 ปี
  5. มีทักษะความรู้ในสื่อ Social เช่น Facebook , Line@ เป็นอย่างดี
  6. สามารถใช้โปรแกรม illustrator หรือ Photoshop ได้ในระดับดี
  7. กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา
  8. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  9. ****** พร้อมเริ่มงาน ******

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน
- วางแผนสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Online, Offline ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- คิดกลยุทธ์การสื่อสาร Online ใหม่ๆรวมถึงแนวทางการขายใหม่
- เผยแพร่ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง Online, Offline ของบริษัท
- จัดกิจกรรมทางการตลาด และคิดแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายขาย
- สนับสนุนงานด้านเอกสาร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ