ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตำแหน่งที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)

 

ข้อมูลส่วนตัว
แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)