ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตำแหน่งที่สนใจ : หัวหน้าช่างอาคาร (พัทยา)

 

ข้อมูลส่วนตัว
แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)