คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัย

คุณสมบัติ

  • อายุ 23-28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ microsoft office , SPSS ได้ในระบบดี

ลักษณะงาน

  • ศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งตลาดงานบริการในอุตสาหกรรมอสังหาฯ
  • จัดทำงบประมาณการ งบค่าใช้จ่ายโครงการ
สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ