คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 3 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย - หญิง
  2. อายุ 23 - 28 ปี
  3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปทางด้านบัญชี และภาษีอากร
  5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  6. ประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์

ลักษณะงาน

- จัดทำใบสำคัญด้านรับ– ด้านจ่าย, จัดทำเอกสารในการบันทึก บัญชี เช่นใบสำคัญจ่าย,
    ใบสำคัญทั่วไปตามโครงการที่ได้รับผิดชอบ
- จัดทำรายงานต่างๆ เช่น Cost Control, รับรู้รายได้
- นำส่ง ภงด., ภพ.30
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินด้านรับ – ด้านจ่าย ( Sub Leger)

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ