คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหาร SHOP/MALL (บางแค)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- อายุ 24-30 ปี
- การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด
- ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านการบริการพื้นที่เช่า, 
  การจัดทำเอกสาร สัญญา เช่าร้านค้า, 
  สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี, มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง และประสานงาน
- ประจำโครงการ เพชรเกษม  98

ลักษณะงาน

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวช้องกับการเช่าพื้นที่
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารขออนุมัติ เอกสารเบิก-จ่าย จัดซื้อ-จัดจ้าง
- ให้ข้อมูลลูกค้าที่สนใจพื้นที่เช่า
- ปิดการเช่า SHOP, MALL ของโครงการต่างๆ

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ