คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถาปนิก

คุณสมบัติ

  • อายุ 25-35 ปี
  • ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถทำงานออกแบบและเคลียร์แบบก่อสร้างได้

ลักษณะงาน

  • พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
  • บริหารงานออกแบบและประสานกับทีมออกแบบ
  • ควบคุมความถูกต้องของแบบ
สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ