คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

นิติกร

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
  • ปริญญาตรี หรือโท นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

  • จัดเตรียมเอกสารในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน,เช่าที่ดิน,จำนอง,ไถ่ถอน,รังวัดที่ดิน
  • ประสานงานหน่วยงานราชการ
  • ตรวจสอบที่ดินก่อนพัฒนาโครงการ,จำนอง,ไถ่ถอน,รังวัดที่ดิน
สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ