คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Content Creator (Marketing)

คุณสมบัติ

Requirement

·        Male or Female 
·         Bachelor’s degree in Communication, marketing, or a similar field.

·         Experience creating strong, engaging content.

·         Demonstrated excellence in writing, proofreading, and video editing.

·         Excellent research, organizational, and time management skills.

·         The capacity to work independently and collaboratively.

ลักษณะงาน

·         Responsible for the ideation, strategy creation, implementation, and execution of all brand-related activities to meet company set goals and targets

·         Planning and developing campaigns and communications including copywriting

·         Writing, reviewing, editing, and updating content for company websites, blogs, marketing materials, and similar platforms.

·         Assisting the creative team with the design of promotional materials.

·         Analyzing data and set strategy to ensure that the company gets a good return on each campaign created

·         Manage all social communications.

·         Monitoring social media and company website metrics.

·         Suggesting new ways to promote company offerings and to reach consumers.

Hilight  Job
·    Promote Company’s products and services by developing copy for websites, social media, marketing materials, and other platforms.

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ