คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 10 ตำแหน่ง

นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ

บัญชี/การเงิน
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี                                                                    
- กำลังศึกษาปริญญาตรี, ปวส. สาขา บัญชี, การเงิน,การตลาด
- สามารถทำงานได้ 5 วัน/สัปดาห์
- รายได้วันละ 250 บาท
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ประจำสำนักงานใหญ่ (ลุมพินี ทาวเวอร์)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ งานธุรการ
- เพศชาย/หญิง อายุ 18-22 ปี                                                                    
- กำลังศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
- สามารถทำงานได้ 5 วัน/สัปดาห์
- รายได้วันละ 220 บาท
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ และพัทยา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิศวกรบำรุงรักษา
- เพศชาย อายุ 18-25 ปี                                                               
- กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า,เครื่องกล
- สามารถทำงานได้ 5 วัน/สัปดาห์
- รายได้วันละ 250 บาท
- ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพฯ และพัทยา

ลักษณะงาน

โปรดระบุ
1) ตำแหน่งที่ต้องการฝึกประสบการณ์
2) ช่วงเวลาที่ฝึกประสบการณ์
3) สถานที่สะดวกฝึกประสบการณ์

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ