คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

คุณสมบัติ

  • อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • ใช้งาน microsoft office ได้คล่อง
  • มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์ธุรการโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

ประสานงานโครงการ
ประสานงานแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เปิด PO PR งานเอกสารต่างๆ

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ