คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 5 ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาการขาย

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

ลักษณะงาน

1.รับลูกค้า พาชมโครงการบ้าน
2.ปิดการขาย
3.ออกสัญญาจอง สัญญาซื้อขาย
4.พาลูกค้าตรวจบ้าน
5.ยื่นเอกสารกู้
6.ทำเอกสารโอนกรรมสิทธิ์
7.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ