สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
1. ผู้จัดการแผนกพัฒนางานระบบ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
2. สถาปนิกอาวุโส
จำนวน 1 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
3. วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
4. Marketing Strategy
จำนวน 1 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
5. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติ (ประจำโครงการ พัทยา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
6. Marketing Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
8. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
9. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
10. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ สวนหลวง, ลาดปลาดุก, ท่าข้าม)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
11. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
12. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินฝากขาย-เช่า (ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
13. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำโครงการ)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
14. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
08 ต.ค. 2562
รายละเอียดงาน
กลับ
08 ต.ค. 2562
ผู้จัดการแผนกพัฒนางานระบบ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 28-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี-โท  สาขา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
- สามารถเดินทางไปโครงการต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลได้

ลักษณะงาน
           ศึกษานวัตกรรม และแนวคิดใหม่ๆ วิเคราะห์สรุปผลดี - ผลเสีย จากงานวิจัย  ข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และผู้พักอาศัย ผลการตรวจคุณภาพภายในเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้า และผู้พักอาศัยในสภาวะปัจจุบัน