สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 19 ตำแหน่ง
1. พนักงานขายโครงการ (รายวัน)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
06 ส.ค. 2562
2. Head of Assets Management
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
3. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
4. ผู้จัดการฝ่ายขาย-ตลาด
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
5. วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
6. วิศวกรเครื่องกล/งานระบบ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
7. Marketing Strategy
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
8. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติ (ประจำโครงการ พัทยา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
06 ส.ค. 2562
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
10. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
11. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
12. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ สวนหลวง, ลาดปลาดุก, ท่าข้าม)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
13. เจ้าหน้าที่ตรวจรับห้อง (รายวัน)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
14. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
15. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินฝากขาย-เช่า (ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
16. เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (โครงการพระราม 3 ริเวอร์ไรน์)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
17. เจ้าหน้าที่จัดซื้อนิติฯ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
18. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2562
19. เจ้าหน้าที่บัญชี /การเงิน (รายวัน)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
28 ส.ค. 2562
รายละเอียดงาน
กลับ
06 ส.ค. 2562
พนักงานขายโครงการ (รายวัน)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี
- ทำงานประจำโครงการท่าข้าม-พระราม 2  / รังสิต
- รายได้วันละ 410 - 500 บาทหน้าที่รับผิดชอบ
- พาลูกค้าชมโครงการ แนะนำโครงการ
- ให้ข้อมูล ตอบคำถามลูกค้า
- ช่วยจัดทำงานเอกสารต่างๆ 
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย