สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 21 ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
26 มิ.ย. 2562
2. Head of Assets Management
จำนวน 1 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
3. ผู้จัดการฝ่ายขาย-ตลาด
จำนวน 1 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
4. ผู้จัดการฝ่ายบริหารร้านค้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
5. วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
6. วิศวกรงานระบบ M&E
จำนวน 1 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
7. วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล/ไฟฟ้า
จำนวน 2 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
8. สถาปนิก
จำนวน 3 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
9. Marketing Strategy
จำนวน 1 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
10. Marketing Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
12. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (โครงการ ท่าข้าม-พระราม 2 / ลาดปลาดุก)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
26 มิ.ย. 2562
13. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
14. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
15. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ สวนหลวง, ลาดปลาดุก, ท่าข้าม)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
16. เจ้าหน้าที่ตรวจรับห้อง (รายวัน)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
26 มิ.ย. 2562
17. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
18. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินฝากขาย-เช่า (ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
19. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำโครงการ)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
26 มิ.ย. 2562
20. เจ้าหน้าที่จัดซื้อนิติฯ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 มิ.ย. 2562
21. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
09 พ.ค. 2562
รายละเอียดงาน
กลับ
26 มิ.ย. 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย 
- อายุ 28-35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี - โท สาขา  วิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบ้านพักอาศัย 5 ปีขึ้นไปลักษณะงาน
- ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยตามแผนงาน ในเรื่องมาตรฐาน, คุณภาพ, งบประมาณ, เวลา, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด  และเงื่อนไขสัญญา
- จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง  พร้อมเปรียบเทียบราคาก่อนเสนอผู้จัดการโครงการ  
- ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำ Report ของฝ่ายบริหารโครงการทั้ง Monthly Report และ Weekly  Report
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย