คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

ร่วมงานกับแอล.พี.เอ็น.

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตไปกับเรา

สนใจสมัครมาที่ recruit@lpn.co.th 0 2285 5011 - 6 ต่อ 387
เส้นทางการเดินทาง
รถประจำทาง
“ป้ายบ่อนไก่”
4, 13, 22, 45, 47, 109, 115, 141, 507, 544
รถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRTสถานีลุมพินี ทางออก 1
รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง
สถานที่ใกล้เคียง
ตึกคิวเฮาส์ลุมพินี,
ทางด่วนพระราม 4, ตลาดบ่อนไก่