สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 387
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 387
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 17 ตำแหน่ง
1. SENIOR ARCHITECT
จำนวน 1 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
2. AMD - Retail & Rental Service
จำนวน 1 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
3. Senior Engineer (โครงการพัทยา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
4. Senior Programmer
จำนวน 1 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
5. ผู้จัดการอาคาร ( ประจำโครงการ กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
6. วิศวกรบำรุงรักษา
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
7. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงสร้าง - สถาปัตย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ต.ค. 2563
8. หัวหน้าช่างอาคาร (พัทยา)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
9. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
10. หัวหน้าช่างอาคาร (กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
11. ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
12. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการ อุดมสุข,สามย่าน )
จำนวน 5 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
13. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
14. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการใน กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
15. Management Trainee
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
16. ผู้จัดการ SAFETY
จำนวน 1 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
17. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 2563
รายละเอียดงาน
กลับ
21 ต.ค. 2563
SENIOR ARCHITECT
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุ 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสาขาสถาปัตยกรรม
- มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร 10 ปีขึ้นไป และมีทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ
  อสังหาริมทรัพย์  10 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก
- มีความรู้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตย์ และการวางผังโครงการ
  กฎหมายผังเมือง, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, กฎหมายอาคารชุดและกฎหมายจัดสรรที่ดิน 

ลักษณะงาน

1. ศึกษาที่ดินและความเป็นไปได้ของโครงการ
2. กำกับและตรวจสอบงานออกแบบโครงการ ดำเนินการออกแบบ ประสานงาน
3. กำกับและตรวจสอบการกำหนดรายการประกอบแบบ
4. งานแบบสำนักงานขาย
5. งานสนับสนุนงานบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์
6. งานสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ
7. งานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์โครงการ (Project Standard Development) สนับสนุนการ 
    ทำงานของส่วนงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ