สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 387
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 387
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
1. หัวหน้าช่างอาคาร (พัทยา)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
2. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
3. SALE ENGINEER
จำนวน 1 ตำแหน่ง
27 ส.ค. 2563
4. หัวหน้าช่างอาคาร (กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
5. ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
6. วิศวกรบำรุงรักษา
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
7. ผู้จัดการอาคาร ( ประจำโครงการ กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
8. Guest Service Agent (โครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
27 ส.ค. 2563
9. Management Trainee
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
10. ผู้จัดการ SAFETY
จำนวน 1 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
11. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
12. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการ อุดมสุข,สามย่าน )
จำนวน 5 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
13. เจ้าหน้าที่พัสดุ (รายวัน)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
14. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 2563
รายละเอียดงาน
กลับ
24 ส.ค. 2563
หัวหน้าช่างอาคาร (พัทยา)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย 
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานอาคารสูง 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน
- มีใจรักงานบริการ
- ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้
- หากมีใบรับรองอบรมหลักสูตรวิชาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประจำโครงการ Grand Florida Pattaya

ลักษณะงาน
- จัดทำแผนบำรุงรักษาและงานซ่อมบำรุงอาคารประจำปีและแผน 5 ปี สำหรับอาคาร
- จัดทำงบประมาณประจำปี และการดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาและสรุปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
- วางแผนงานการทดสอบระบบอาคารและเข้าร่วมทดสอบงานระบบประจำปีสำหรับอาคาร
   ที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารทีมงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย