สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 15 ตำแหน่ง
1. ผู้จัดการฝ่ายขาย-ตลาด
จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
2. Marketing (Strategy)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
3. Programmer
จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
4. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 5 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
6. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
7. เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
8. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
9. ผู้จัดการแผนกขาย-ตลาด
จำนวน 3 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
10. ผู้จัดการแผนกบัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
11. Web Platform Developer
จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
12. เลขานุการผู้บริหาระดับสูง (Executive Secretary)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
13. TELESALES
จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
14. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ เพชรเกษม / ราษฎร์บูรณะ / วงศ์สว่าง / ประชาอุทิศ / พระราม 4)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
15. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 2561
รายละเอียดงาน
กลับ
30 ต.ค. 2561
ผู้จัดการฝ่ายขาย-ตลาด
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

    - เพศชาย/หญิง  
    - อายุ 35-45 ปี
    - วุฒิปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย/การตลาด/ บริหารพื้นที่ปล่อยเช่า
      อสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป

    - มีทักษะการขาย, ภาวะผู้นำ, Service Mind 
    - มีทักษะในการใช้ Microsoft Excel, PowerPoint ในระดับดีมาก
    - มีทักษะในการนำเสนอที่ดี 


ลักษณะงาน

   - สำรวจ วิเคราะห์และวิจัยการตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
   - บริหารงานขาย/ตลาด/เช่าอสังหาริมทรัพย์
   - นำเสนอการวิเคราะห์การตลาดและการขายแก่ผู้บริหาร
   - วางแผน ควบคุม ดูแลบริหารการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   - บริหารจัดการทีมที่ดูแล
   - กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์การรักษาผู้เช่า  
   - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
   - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย