สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 387
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 387
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 20 ตำแหน่ง
1. หัวหน้าช่างอาคาร (กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
2. หัวหน้าช่างอาคาร (พัทยา)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
3. ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
4. เจ้าหน้าที่ขาย-โอน (โครงการอุดรฯ)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
14 ธ.ค. 2563
5. Sales Agent / นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
จำนวน 2 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
6. Senior Engineer (โครงการพัทยา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
7. Senior Programmer
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
8. ผู้จัดการอาคาร ( ประจำโครงการ กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
9. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงสร้าง - สถาปัตย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
10. PROGRAMMER
จำนวน 2 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
11. ผู้ดูแลอาคาร
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
12. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
13. เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
จำนวน 5 ตำแหน่ง
14 ธ.ค. 2563
14. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (จบใหม่)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
15. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
16. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการใน กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
17. Management Trainee
จำนวน 10 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
18. Marketing Strategy
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
19. ผู้จัดการ SAFETY
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
20. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 2563
รายละเอียดงาน
กลับ
26 พ.ย. 2563
หัวหน้าช่างอาคาร (กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย 
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานอาคารสูง 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน
- มีใจรักงานบริการ
- ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้
- หากมีใบรับรองอบรมหลักสูตรวิชาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประจำโครงการ กทม.


ลักษณะงาน
- จัดทำแผนบำรุงรักษาและงานซ่อมบำรุงอาคารประจำปีและแผน 5 ปี สำหรับอาคาร
- จัดทำงบประมาณประจำปี และการดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาและสรุปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
- วางแผนงานการทดสอบระบบอาคารและเข้าร่วมทดสอบงานระบบประจำปีสำหรับอาคารที่ได้รับ 
   มอบหมาย
- บริหารทีมงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย