สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 387
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 387
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 11 ตำแหน่ง
1. สถาปนิกอาวุโส
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
2. Marketing Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
3. Marketing Strategy
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
4. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
5. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติ (ประจำโครงการ พัทยา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
6. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ เพิ่มสิน-วัชรพล/พหลโยธิน)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
7. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
8. เจ้าหน้าที่บริการรับฝากขาย-เช่า (โซนพระราม 2)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
9. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
10. ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการต่างๆ)
จำนวน 30 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
11. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 ธ.ค. 2562
รายละเอียดงาน
กลับ
04 ธ.ค. 2562
สถาปนิกอาวุโส
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ผ่านงานออกแบบ หรือสถาปนิกโครงการบ้านจัดสรร 
  หรือคอนโดมิเนียมอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบ, 
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัย, งานที่ปรึกษาโครงการ
- มีความเข้าใจในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ 
  การกำหนดรายละเอียดของแบบ 
  และรายละเอียดของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้สูง


ลักษณะงาน
- รับผิดชอบงานแบบก่อสร้าง
- กำหนดมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัย
- วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบ
- จัดทำแบบเพื่อการขายและการตลาด