คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

รู้จักแอล.พี.เอ็น.

เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมืองที่บูรณาการอย่าง ครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ คุณภาพในราคาที่เหมาะสม

  • รู้จักเรา
  • ประวัติบริษัท
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • LPN Way
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • รางวัลที่ได้รับ
  • แบรนด์ในเครือ
  • ผลงานของเรา

รางวัลที่ได้รับ

บริษัท มุ่งมั่นในการสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาที่พักอาศัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปณิธานนี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า นักลงทุน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ และด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ต่อสาธารณชน