คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

เสนอขายที่ดิน

LPN ต้องการที่ดินดังนี้

ทำเล (โซน)

พระราม 9 - รามคำแหง

ถนนบางนา - ตราด

พระราม 3

บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์

เอกสารประกอบ

แผนที่ (Google Map) แสดงขอบเขตชัดเจน

ขนาดที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว.)

ราคาเสนอขาย (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ระวางที่ดิน (On-scale)

รูปภาพประกอบ/ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)

ชื่อ นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ผู้เสนอ

ติดต่อฝ่ายกลยุทธ์ ฯ

ที่อยู่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 0 2285 5011 - 6 ต่อ 469

ต้องการเสนอขายที่ดิน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน