LUMPINI - ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
รื่นรมย์ เร้นลับ ที่รอให้คุณมาค้นหา...
จุดเด่นโครงการ
ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
เพียง 150 เมตร จากรถไฟฟ้าสถานี สิรินธร
สถานีรถไฟ
150 ม. จาก MRT สิรินธร
ทางพิเศษ
5.7 กม. จาก ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ด่านบางบำหรุ
ท่าเรือ
1.2 กม. จาก เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือ สะพานกรุงธน
โรงพยาบาล
2.8 กม. จาก โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
3.2 กม. จาก โรงพยาบาลยันฮี
4.2 กม. จาก โรงพยาบาลศิริราช
การศึกษา
1.7 กม. จาก โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
3.2 กม. จาก โรงเรียนเซนต์คาเบียล
3.3 กม. จาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
4.0 กม. จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.1 กม. จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
1.4 กม. จาก ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
2.3 กม. จาก เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์
2.3 กม. จาก พาต้า ปิ่นเกล้า
2.6 กม. จาก เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า
2.8 กม. จาก เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
2.9 กม. จาก เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องอเนกประสงค์
ห้องอเนกประสงค์
ห้องเฮ้าส์เวิร์ค
ห้องเฮ้าส์เวิร์ค
ฟิตเนสโซน
ฟิตเนสโซน
ส่วนต่างๆของโครงการ
ส่วนต่างๆของโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าโครงการ
สรุปความคืบหน้าโครงการ
วันที่ 15 มีนาคม 2564
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 3 %
งานโครงสร้าง 22 % 3 %
งานสถาปัตยกรรม 44 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  17 % 0 %
งานประปา 10 % 0 %
งานลิฟต์  1 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 6 %


ที่ตั้งโครงการ
ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
ใกล้ MRT สิรินธร
ใกล้ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
ใกล้ เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า
ใกล้ เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
ใกล้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
ใกล้ โรงพยาบาลยันฮี
ใกล้ โรงพยาบาลศิริราช
ใกล้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
ใกล้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
ใกล้ ม.สวนดุสิต
ใกล้ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คอนโดที่คุณอาจสนใจ
ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
คอนโดมิเนียม เพียง 1 กม. จากเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ราคา เริ่มต้น 0
ทำความรู้จัก สมาชิกลุมพินี
พบกับเจ้าของร่วมตัวจริงของลุมพินี อยู่ที่นี่เป็นอย่างไร
สงบ อบอุ่น และมีความสุข
สงบ อบอุ่น และมีความสุข
ผมเป็นคนย้ายที่อยู่บ่อยครับ เนื่องจากงานที่ทำ เลยมีประสบการณ์ด้านที่อยู่อาศัยมากพอสมควร พอได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกได้เลยว่ามีการจัดการที่ดี บรรยากาศสงบร่มรื่น นอกจากนี้ในวันหยุด ทีมงานนิติฯ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตลาดนัดชุมชน ที่ทำให้สมาชิกได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันภายในชุมชน
- คุณออฟ (เอกภพ กองโปธิ)
เจ้าของร่วม พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ 1,2
ชุมชนของคนรื่นรมย์
ชุมชนของคนรื่นรมย์
ความรื่นรมย์ในทัศนคติของผม คือ การได้มีที่พักอาศัยที่อบอุ่น สะอาด วางใจได้เรื่องความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสานสัมพันธภาพกับคนรอบข้างให้อยู่กันได้อย่างเกื้อกูล ชีวิตหลังวัยเกษียณ ณ ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย แห่งนี้จึงให้ความรื่นรมย์ และประทับใจในแบบฉบับที่ผมต้องการ
- คุณกอ
เจ้าของร่วม ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย
up to top