เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.
ความคืบหน้าโครงการ

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 กันยายน 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 27 % 27 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 41 % 41 %
งานระบบไฟฟ้า  12 % 12 %
งานประปา 8 % 8 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 2 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 3 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานโครงสร้าง 100 %

งานโครงสร้าง 100 %

งานโครงสร้าง 100 %

งานโครงสร้าง 100 %

งานโครงสร้าง 100 %

งานโครงสร้าง 100 %

ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องชุด

ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องชุด

โถงลิฟต์

โถงลิฟต์

โถง Lobby

โถง Lobby

ห้องเรียนรู้

ห้องเรียนรู้

 
สำนักงานนิติบุคคล

สำนักงานนิติบุคคล

ห้อง Fitness

ห้อง Fitness

ห้อง Fitness

ห้อง Fitness

สายล่อฟ้า

สายล่อฟ้า

จานดาวเทียม

จานดาวเทียม

ห้องเครื่องลิฟต์

ห้องเครื่องลิฟต์

ห้องเครื่องไฟฟ้า

ห้องเครื่องไฟฟ้า

จุดจอดรถสำหรับ EV Charger

จุดจอดรถสำหรับ EV Charger

 
ระบบปั๊มน้ำดี

ระบบปั๊มน้ำดี

ระบบปั๊มดับเพลิง

ระบบปั๊มดับเพลิง

ระบบดับเพลิงบริเวณหน้าโถงลิฟต์

ระบบดับเพลิงบริเวณหน้าโถงลิฟต์

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

หัวรับน้ำดับเพลิง

หัวรับน้ำดับเพลิง

งาน Landscape ชั้น 5 บริเวณสระว่ายน้ำ

งาน Landscape ชั้น 5 บริเวณสระว่ายน้ำ

งาน Landscape ชั้น 5 บริเวณสระว่ายน้ำ

งาน Landscape ชั้น 5 บริเวณสระว่ายน้ำ

สวน Infinity ชั้น 19

สวน Infinity ชั้น 19

 
สวน Infinity ชั้น 19

สวน Infinity ชั้น 19

ป้อมทางเข้า-ออกโครงการ

ป้อมทางเข้า-ออกโครงการ

ศาลพระภูมิโครงการ

ศาลพระภูมิโครงการ

สนามสตรีทบาส

สนามสตรีทบาส

ลานจักรยานกลางแจ้ง

ลานจักรยานกลางแจ้ง

งาน Landscape บริเวณชั้นล่าง

งาน Landscape บริเวณชั้นล่าง

งาน Landscape บริเวณชั้นล่าง

งาน Landscape บริเวณชั้นล่าง