ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 กรกฎาคม 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 30 %  1 %
งานสถาปัตยกรรม 36 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 0 %
งานประปา 8 % 0 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 6 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคาร

งานบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคาร

งานบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคาร

งานบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคาร