ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 มีนาคม 2564
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 %  14 %
งานสถาปัตยกรรม 38 % 10 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 2 %
งานประปา 8 % 2 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 32 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานพื้นชั้น 13

งานพื้นชั้น 13

งานพื้นชั้น 13

งานพื้นชั้น 13

 
งานฉาบปูน ชั้น 9

งานฉาบปูน ชั้น 9

งานก่ออิฐ ชั้น 8

งานก่ออิฐ ชั้น 8

งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 7

งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 7

งานติดตั้งเสาเอ็น ชั้น 9

งานติดตั้งเสาเอ็น ชั้น 9

งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 10

งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 10

งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิง ชั้น 9

งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิง ชั้น 9