ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
16 พฤศจิกายน 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 %  2 %
งานสถาปัตยกรรม 38 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 0 %
งานประปา 8 % 0 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 6 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเตรียมพื้นชั้นล่าง

งานเตรียมพื้นชั้นล่าง

งานเตรียมพื้นชั้นล่าง

งานเตรียมพื้นชั้นล่าง