ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 พฤษภาคม 2558
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6% 6%
งานโครงสร้าง 31% 31%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 33% 33%
งานระบบไฟฟ้า  12% 12%
งานประปา 7% 7%
งานลิฟท์  2% 2%
งานติดตั้งชุดครัว 9% 9%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100% 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโครงการช่วงกลางคืน1

ภาพโครงการช่วงกลางคืน1

ภาพโครงการช่วงกลางคืน2

ภาพโครงการช่วงกลางคืน2

 
ภาพโครงการช่วงกลางคืน3

ภาพโครงการช่วงกลางคืน3

ภาพโครงการช่วงกลางคืน4

ภาพโครงการช่วงกลางคืน4

ภาพโครงการช่วงกลางคืน5

ภาพโครงการช่วงกลางคืน5

ภาพโครงการช่วงกลางคืน6

ภาพโครงการช่วงกลางคืน6

ภาพโครงการช่วงกลางคืน7

ภาพโครงการช่วงกลางคืน7

ห้องเด็กเล็ก1

ห้องเด็กเล็ก1

ห้องเด็กเล็ก2

ห้องเด็กเล็ก2

ห้องสมุด1

ห้องสมุด1

 
ห้องสมุด2

ห้องสมุด2

โถงทางเดินส่วนกลาง

โถงทางเดินส่วนกลาง

โถงทางเดินส่วนกลาง2

โถงทางเดินส่วนกลาง2

โถงทางเดินส่วนกลาง3

โถงทางเดินส่วนกลาง3

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง