ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มีนาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 30 % 10 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 38 % 3 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 0 %
งานประปา 8 % 1 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 20 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 12

งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 12

 
งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 12

งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 12

งานติดตั้งเสาเอ็นชั้นพักอาศัย

งานติดตั้งเสาเอ็นชั้นพักอาศัย

งานติดตั้งเสาเอ็นชั้นพักอาศัย

งานติดตั้งเสาเอ็นชั้นพักอาศัย

งานเดินรางไฟห้อง MDB

งานเดินรางไฟห้อง MDB

งานติดตั้งประตูลิฟท์ลานจอด ชั้น 2

งานติดตั้งประตูลิฟท์ลานจอด ชั้น 2

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นห้องพักอาศัย

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นห้องพักอาศัย

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นห้องพักอาศัย

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นห้องพักอาศัย