ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มิถุนายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 30 % 22 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 38 % 14 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 3 %
งานประปา 8 % 3 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 48 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเข้าแบบเสา ชั้น 27

งานเข้าแบบเสา ชั้น 27

 
เตรียมงานเทพื้น ชั้น 28

เตรียมงานเทพื้น ชั้น 28

งานฉาบฝ้าห้องชุด ชั้น 12

งานฉาบฝ้าห้องชุด ชั้น 12

งานติดตั้งชุดครัวภายในห้องพัก

งานติดตั้งชุดครัวภายในห้องพัก

งานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในห้องพัก

งานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในห้องพัก

งานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในห้องพัก

งานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในห้องพัก

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล และ ติดมิเตอร์น้ำ ชั้นพักอาศัย

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล และ ติดมิเตอร์น้ำ ชั้นพักอาศัย

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล และ ติดมิเตอร์น้ำ ชั้นพักอาศัย

งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล และ ติดมิเตอร์น้ำ ชั้นพักอาศัย