ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 10 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 38 % 2 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 1 %
งานประปา 8 % 1 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 20 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเทพิ้นคอนกรีตชั้น11 Zone1

งานเทพิ้นคอนกรีตชั้น11 Zone1

 
งานเทพิ้นคอนกรีตชั้น11 Zone1

งานเทพิ้นคอนกรีตชั้น11 Zone1

งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น1

งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น1

งานปูกระเบื้องพื้นชั้น1

งานปูกระเบื้องพื้นชั้น1

งานก่ออิฐผนังห้องชุด

งานก่ออิฐผนังห้องชุด

งานติดตั้งราวระเบียงห้องชุด

งานติดตั้งราวระเบียงห้องชุด

งานตรวจสอบตำแหน่งบล็อคอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชุด ชั้น6

งานตรวจสอบตำแหน่งบล็อคอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชุด ชั้น6

งานติดตั้งท่อไฟ,ราง Wireway บริเวณทางเดินหน้าห้องชุด ชั้น6

งานติดตั้งท่อไฟ,ราง Wireway บริเวณทางเดินหน้าห้องชุด ชั้น6

งานตรวจสอบระยะท่อ Sleeve งานระบบสุขาภิบาล ชั้น11

งานตรวจสอบระยะท่อ Sleeve งานระบบสุขาภิบาล ชั้น11

 
งานตรวจสอบระยะท่องานระบบสุขาภิบาลภายในห้องชุด ชั้น7

งานตรวจสอบระยะท่องานระบบสุขาภิบาลภายในห้องชุด ชั้น7