ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มิถุนายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 19 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 38 % 10 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 5 %
งานประปา 8 % 2 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 42 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

การเทคอนกรีตพื้น ชั้น 21

การเทคอนกรีตพื้น ชั้น 21

 
การเทคอนกรีตพื้น ชั้น 21

การเทคอนกรีตพื้น ชั้น 21

งานก่ออิฐผนังห้องชุด

งานก่ออิฐผนังห้องชุด

งานก่ออิฐผนังห้องชุด

งานก่ออิฐผนังห้องชุด

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร

งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล

งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล

งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล

งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล