ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 ตุลาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 30 %
งานสถาปัตยกรรม 38 % 24 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 10 %
งานประปา 8 % 6 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 77 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 35

การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 35

 
การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 35

การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 35

งานก่ออิฐผนังห้องชุด ชั้น 34

งานก่ออิฐผนังห้องชุด ชั้น 34

งานฉาบฝ้าเพดานทางเดิน ชั้น 34

งานฉาบฝ้าเพดานทางเดิน ชั้น 34

งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชุด ชั้น 34

งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชุด ชั้น 34

งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชุด ชั้น 34

งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชุด ชั้น 34

การวางท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้น34

การวางท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้น34

การวางท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้น34

การวางท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้น34