ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 31 %
งานสถาปัตยกรรม 38 % 32 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 12 %
งานประปา 8 % 7 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 91 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

สระว่ายน้ำ ชั้น 28

สระว่ายน้ำ ชั้น 28

 
งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

งานติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์

งานติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์

งานเดินสายไฟสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าห้องชุด

งานเดินสายไฟสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าห้องชุด

งานต่อท่อน้ำทิ้งลงรางระบายน้ำ ชั้นดาดฟ้า

งานต่อท่อน้ำทิ้งลงรางระบายน้ำ ชั้นดาดฟ้า

งานต่อท่อน้ำทิ้งลงรางระบายน้ำ ชั้นดาดฟ้า

งานต่อท่อน้ำทิ้งลงรางระบายน้ำ ชั้นดาดฟ้า

งานจัดสวนชั้น 6

งานจัดสวนชั้น 6

งานจัดสวนชั้น 6

งานจัดสวนชั้น 6