ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
16 กันยายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 26 %
งานสถาปัตยกรรม 38 % 19 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 9 %
งานประปา 8 % 5 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 66 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 31

การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 31

 
การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 31

การเตรียมงานเทพื้นคอนกรีต ชั้น 31

การก่ออิฐผนังห้องชุด ชั้น 28

การก่ออิฐผนังห้องชุด ชั้น 28

การก่ออิฐผนังห้องชุด ชั้น 28

การก่ออิฐผนังห้องชุด ชั้น 28

การร้อยสายไฟงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ชั้น 26

การร้อยสายไฟงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ชั้น 26

การร้อยสายไฟงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ชั้น 26

การร้อยสายไฟงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ชั้น 26

การวางท่องานระบบสุขาภิบาลชั้น 26

การวางท่องานระบบสุขาภิบาลชั้น 26

การวางท่องานระบบสุขาภิบาลชั้น 26

การวางท่องานระบบสุขาภิบาลชั้น 26