ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 11 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 38 % 3 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 1 %
งานประปา 8 % 1 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 22 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

การติดตั้งทาวเวอร์เครน

การติดตั้งทาวเวอร์เครน

 
การติดตั้งทาวเวอร์เครน

การติดตั้งทาวเวอร์เครน