ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 ธันวาคม 2558
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5.15% 5.15%
งานโครงสร้าง 31.57% 31.57%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 32.26% 32.26%
งานระบบไฟฟ้า  12.79% 12.79%
งานประปา 8.11% 8.11%
งานลิฟท์  1.39% 1.39%
งานติดตั้งชุดครัว 8.73% 8.73%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100% 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร A_01

ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร A_01

ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร A_02

ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร A_02

 
ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร A_03

ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร A_03

ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร P_01

ภาพโดยรวมโครงการ อาคาร P_01

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

เครื่อออกกำลังกายกลางแจ้ง

เครื่อออกกำลังกายกลางแจ้ง