ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 ตุลาคม 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 32 %  32 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 31 % 31 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 11 %
งานประปา 6 % 6 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 10 % 10 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 3 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ห้องกิจกรรมชุมชน

ห้องกิจกรรมชุมชน

ห้องกิจกรรมชุมชน

ห้องกิจกรรมชุมชน

 
ห้องจุดชมวิว ชั้น 35

ห้องจุดชมวิว ชั้น 35

ห้องจุดชมวิว ชั้น 35

ห้องจุดชมวิว ชั้น 35

ติดตั้งระบบ CCTV บริเวณชั้น 10

ติดตั้งระบบ CCTV บริเวณชั้น 10

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

 
งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งานจัดสวน ชั้น 10

งานจัดสวน ชั้น 10

งานติดตั้งศาลพระภูมิ

งานติดตั้งศาลพระภูมิ

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35

 
งานสวนชั้น 35

งานสวนชั้น 35