ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 มีนาคม 2564
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 3 % 3 %
งานโครงสร้าง 31 % 2 %
งานสถาปัตยกรรม 41 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 0 %
งานประปา 8 % 0 %
งานลิฟต์  1 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 5 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานโครงสร้างฐานรากรั้วถาวร

งานโครงสร้างฐานรากรั้วถาวร

งานติดตั้งรั้วโครงการ

งานติดตั้งรั้วโครงการ

 
งานเข้าแบบ ผนังโครงสร้างบ่อหน่วงน้ำ

งานเข้าแบบ ผนังโครงสร้างบ่อหน่วงน้ำ

งานโครงสร้างผนังบ่อหน่วงน้ำโครงการ

งานโครงสร้างผนังบ่อหน่วงน้ำโครงการ