ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 มีนาคม 2564
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 8 % 8 %
งานโครงสร้าง 36 % 0 %
งานสถาปัตยกรรม 28 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 0 %
งานประปา 10 % 0 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 8 %


 
ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

งานจัดทำบ่อบำบัด

งานจัดทำบ่อบำบัด

 
งานจัดทำระบบป้องกันดิน

งานจัดทำระบบป้องกันดิน

การติดตั้งทาวเวอร์เครน

การติดตั้งทาวเวอร์เครน