ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 ตุลาคม 2557
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4% 4%
งานโครงสร้าง 28% 28%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 36% 36%
งานระบบไฟฟ้า  13% 13%
งานประปา 8% 8%
งานลิฟท์  2% 2%
งานติดตั้งชุดครัว 9% 9%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100% 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

อาคาร A1

อาคาร A1

อาคาร A2

อาคาร A2

 
B1

B1

B2

B2

ห้องออกกำลังกาย

ห้องออกกำลังกาย

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์

งานระบบโทรทัศน์รวม พร้อมอุปกรณ์ <br>งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

งานระบบโทรทัศน์รวม พร้อมอุปกรณ์
งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ

ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ

ห้องเก็บน้ำใต้ดิน และห้องเครื่องสูบน้ำ <br>งานระบบประปา-ดับเพลิง

ห้องเก็บน้ำใต้ดิน และห้องเครื่องสูบน้ำ
งานระบบประปา-ดับเพลิง

ห้องเครื่องปั๊มน้ำดาดฟ้า

ห้องเครื่องปั๊มน้ำดาดฟ้า