ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

สรุปความคืบหน้าโครงการ
16 พฤศจิกายน 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 31 % 30 %
งานสถาปัตยกรรม 40 % 32 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 12 %
งานประปา 7 % 6 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 88 %


 
ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

งานจัดสวน พืชผักสวนครัว ชั้นดาดฟ้า อาคาร B

งานจัดสวน พืชผักสวนครัว ชั้นดาดฟ้า อาคาร B

 
การ QC ห้องพักอาศัย ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

การ QC ห้องพักอาศัย ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

การติดตั้งป้ายหนีไฟ และ ไฟฉุกเฉิน ทางเดินส่วนกลางตามชั้นพักอาศัย

การติดตั้งป้ายหนีไฟ และ ไฟฉุกเฉิน ทางเดินส่วนกลางตามชั้นพักอาศัย

การติดตั้งตู้ MDB

การติดตั้งตู้ MDB

งานติดตั้งปั๊มเพิ่มแรงดัน ภายในอาคาร  A-B

งานติดตั้งปั๊มเพิ่มแรงดัน ภายในอาคาร A-B

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ