ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มิถุนายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 22 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 35 % 8 %
งานระบบไฟฟ้า  12 % 5 %
งานประปา 11 % 3 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 44 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความคืบหน้างานเทพื้น

ความคืบหน้างานเทพื้น

 
ความคืบหน้างานเทพื้น

ความคืบหน้างานเทพื้น

งานฉาบผนังชั้น 11

งานฉาบผนังชั้น 11

งานปูกระเบื้อง

งานปูกระเบื้อง

งานติดตั้งงานระบบแสงสว่าง

งานติดตั้งงานระบบแสงสว่าง

งานเดินรางท่อระบบไฟฟ้า

งานเดินรางท่อระบบไฟฟ้า

งานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาล

งานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาล

ติดตั้งงานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาล

ติดตั้งงานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาล