ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
16 กันยายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 36 % 36 %
งานสถาปัตยกรรม 34 % 26 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 11 %
งานประปา 9 % 7 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 1 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 87 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานบัว ชั้น 11

งานบัว ชั้น 11

 
งานปูพื้นไม้ลามิเนต ชั้น 12

งานปูพื้นไม้ลามิเนต ชั้น 12

งานติดตั้งตู้ MDB ชั้น 6

งานติดตั้งตู้ MDB ชั้น 6

งานติดหม้อแปลงไฟฟ้า ชั้น 6

งานติดหม้อแปลงไฟฟ้า ชั้น 6

งานติดตั้งห้องเครื่องสูบน้ำชั้น ดาดฟ้า

งานติดตั้งห้องเครื่องสูบน้ำชั้น ดาดฟ้า

งานติดตั้งห้องเครื่องสูบน้ำชั้นใต้ดิน

งานติดตั้งห้องเครื่องสูบน้ำชั้นใต้ดิน

ห้อง Mail Box ชั้น 1

ห้อง Mail Box ชั้น 1

โถงทางเข้า ชั้น 1

โถงทางเข้า ชั้น 1