ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มีนาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 9 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 35 % 1 %
งานระบบไฟฟ้า  12 % 0 %
งานประปา 11 % 0 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 16 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความคืบหน้างานเทพื้นชั้น 7

ความคืบหน้างานเทพื้นชั้น 7

 
ความคืบหน้างานเทพื้นชั้น 7

ความคืบหน้างานเทพื้นชั้น 7

งานตกแต่งเซี้ยมเสา

งานตกแต่งเซี้ยมเสา

งานติดตั้งผนัง Precast

งานติดตั้งผนัง Precast

งานเดินรางท่อระบบไฟฟ้า

งานเดินรางท่อระบบไฟฟ้า

งานเดินรางท่อระบบไฟฟ้า

งานเดินรางท่อระบบไฟฟ้า

ตรวจงานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 7

ตรวจงานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 7

งานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาล

งานเดินระบบท่อระบบสุขาภิบาล

งานเทพื้นถนนรอบโครงการ

งานเทพื้นถนนรอบโครงการ