ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 31 % 2 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 35 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  12 % 0 %
งานประปา 11 % 0 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 8 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความคืบหน้างานพื้นชั้นล่าง

ความคืบหน้างานพื้นชั้นล่าง

ความคืบหน้างานระบบไฟฟ้า

ความคืบหน้างานระบบไฟฟ้า

 
ความคืบหน้างานระบบสุขาภิบาล

ความคืบหน้างานระบบสุขาภิบาล