ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
29 พฤศจิกายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 36 % 36 %
งานสถาปัตยกรรม 34 % 34 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 13 %
งานประปา 9 % 9 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 1 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 7

 
งาน QC3 ชั้น 18

งาน QC3 ชั้น 18

งานระบบแสงสว่างบริเวณโถงทางเข้า ชั้น 1

งานระบบแสงสว่างบริเวณโถงทางเข้า ชั้น 1

งานระบบแสงสว่างบริเวณโถงทางเข้า ชั้น 1

งานระบบแสงสว่างบริเวณโถงทางเข้า ชั้น 1

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น 1

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น 1

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำนิติฯ ชั้น 1

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำนิติฯ ชั้น 1

งานสระว่ายน้ำ ชั้น 7

งานสระว่ายน้ำ ชั้น 7

ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1

ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1