ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
28 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 % 30 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 36 % 36 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 14 %
งานประปา 10 % 10 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 4 % 4 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานติดตั้งราวที่จอดรถ

งานติดตั้งราวที่จอดรถ

 
งานติดตั้งราวที่จอดรถ

งานติดตั้งราวที่จอดรถ

การทดสอบห้องไฟฟ้า

การทดสอบห้องไฟฟ้า

การทดสอบห้องไฟฟ้า

การทดสอบห้องไฟฟ้า

ทดสอบน้ำระบบสุขาภิบาล

ทดสอบน้ำระบบสุขาภิบาล

งานจัดสวนภายในโครงการ

งานจัดสวนภายในโครงการ

งานจัดสวนภายในโครงการ

งานจัดสวนภายในโครงการ