ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
16 กันยายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 37 %  1 %
งานสถาปัตยกรรม 24 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  12 % 0 %
งานประปา 7 % 0 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 9 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 7 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

เร่งงานเปิดฐานรากบ่อน้ำดี

เร่งงานเปิดฐานรากบ่อน้ำดี

เร่งงานเปิดฐานรากบ่อน้ำดี

เร่งงานเปิดฐานรากบ่อน้ำดี