ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์

สรุปความคืบหน้าโครงการ
30 กันยายน 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 34 %  34 %
งานสถาปัตยกรรม 26 % 26 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 13 %
งานประปา 7 % 7 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 11 % 11 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 3 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานถนนทางเข้า-ออก โครงการ

งานถนนทางเข้า-ออก โครงการ

ด้านหน้าโครงการ

ด้านหน้าโครงการ

 
ด้านข้างโครงการ

ด้านข้างโครงการ

งานตกแต่งห้องส่วนกลางต่างๆ

งานตกแต่งห้องส่วนกลางต่างๆ

งานตกแต่งห้องส่วนกลางต่างๆ

งานตกแต่งห้องส่วนกลางต่างๆ

งานลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการ ก่อนส่งมอบนิติบุคคล

งานลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการ ก่อนส่งมอบนิติบุคคล

งานส่งมอบระบบ Alarm ชั้น 32 ให้นิติบุคคล

งานส่งมอบระบบ Alarm ชั้น 32 ให้นิติบุคคล

งานทดสอบตู้ไฟฟ้า

งานทดสอบตู้ไฟฟ้า

งาน Training ระบบ CCTV

งาน Training ระบบ CCTV

ทดสอบระบบน้ำสุขภัณฑ์ในห้องชุด ชั้น 32

ทดสอบระบบน้ำสุขภัณฑ์ในห้องชุด ชั้น 32

 
งานตรวจสอบความสะอาดช่องชาร์ป

งานตรวจสอบความสะอาดช่องชาร์ป

งานส่งระบบระบายน้ำ Roof Drain / Floor Drain

งานส่งระบบระบายน้ำ Roof Drain / Floor Drain

งานบริเวณสระว่ายน้ำ

งานบริเวณสระว่ายน้ำ

งาน Landscape ชั้น 29

งาน Landscape ชั้น 29

งาน Landscape บริเวณสระว่ายน้ำ

งาน Landscape บริเวณสระว่ายน้ำ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง