ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว

สรุปความคืบหน้าโครงการ
30 เมษายน 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 33 % 33 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 33 % 33 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 14 %
งานประปา 9 % 9 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 5 % 5 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 % 
อาคาร A1

อาคาร A1

อาคาร A1

อาคาร A1

อาคาร A2

อาคาร A2

 
อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

 
งานทดสอบระบบดับเพลิง

งานทดสอบระบบดับเพลิง