ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
28 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 3 % 3 %
งานโครงสร้าง 31 % 31 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 37 % 37 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 14 %
งานประปา 8 % 8 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 5 % 5 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

 
งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

 
การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ