ลุมพินี  พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
29 พฤศจิกายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 %  30 %
งานสถาปัตยกรรม 26 % 26 %
งานระบบไฟฟ้า  9 % 9 %
งานประปา 5 % 5 %
งานลิฟต์  1 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 22 % 22 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 3 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

โถงพักคอยชั้นล่าง

โถงพักคอยชั้นล่าง

โถงลิฟต์ ชั้นล่าง

โถงลิฟต์ ชั้นล่าง

โถงทางเดินส่วนกลางชั้น 7

โถงทางเดินส่วนกลางชั้น 7

ห้องออกกำลังกาย

ห้องออกกำลังกาย

งานภายในห้องเรียนรู้

งานภายในห้องเรียนรู้

ห้องเด็กเล็ก

ห้องเด็กเล็ก

งานแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง

งานแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง

 
งานป้ายไฟ EXIT และ ไฟ EMERGENCY

งานป้ายไฟ EXIT และ ไฟ EMERGENCY

งานระบบ Access Control

งานระบบ Access Control

งานระบบ Access Control

งานระบบ Access Control

งานระบบสุขาภิบาลห้องเฮาส์เวิร์ค

งานระบบสุขาภิบาลห้องเฮาส์เวิร์ค

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงตามชั้นพักอาศัย

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงตามชั้นพักอาศัย

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งานสระว่ายน้ำชั้น 8

งานสระว่ายน้ำชั้น 8

 
งานสระว่ายน้ำชั้น 8

งานสระว่ายน้ำชั้น 8