ลุมพินี  พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 26 %  4 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 27 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  10 % 0 %
งานประปา 6 % 0 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 22 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 9 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความก้าวหน้างานฐานราก อาคารจอดรถ

ความก้าวหน้างานฐานราก อาคารจอดรถ

 
ความก้าวหน้างานฐานราก อาคารจอดรถ

ความก้าวหน้างานฐานราก อาคารจอดรถ

งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 3  อาคารพักอาศัย

งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 3  อาคารพักอาศัย

งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 3 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 3 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 3 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้ง Box ไฟและเดินท่องานระบบ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้ง Box ไฟและเดินท่องานระบบ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้ง Box ไฟและเดินท่องานระบบ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้ง Box ไฟและเดินท่องานระบบ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 3 อาคารพักอาศัย

 
งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 3 อาคารพักอาศัย