ลุมพินี  พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 เมษายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 26 %  10 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 27 % 1 %
งานระบบไฟฟ้า  10 % 1 %
งานประปา 6 % 1 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 22 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 18 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 10  อาคารพักอาศัย

งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 10 อาคารพักอาศัย

 
งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 10  อาคารพักอาศัย

งานวางเหล็กพื้นก่อนเทคอนกรีต ชั้น 10 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 10 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 10 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 10 อาคารพักอาศัย

ความก้าวหน้างานเทพื้นชั้น 10 อาคารพักอาศัย

งานก่ออิฐ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานก่ออิฐ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานก่ออิฐ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานก่ออิฐ ชั้น 3 อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น 5  อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น 5 อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น 5  อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น 5 อาคารพักอาศัย

งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 10 อาคารพักอาศัย

งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 10 อาคารพักอาศัย

 
งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 10 อาคารพักอาศัย

งาน Sleeve ท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 10 อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อ S,W,V ใต้ท้องพื้น ชั้น 5 อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อ S,W,V ใต้ท้องพื้น ชั้น 5 อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อ S,W,V ใต้ท้องพื้น ชั้น 5 อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อ S,W,V ใต้ท้องพื้น ชั้น 5 อาคารพักอาศัย