ลุมพินี  พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 สิงหาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 %  29 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 26 % 13 %
งานระบบไฟฟ้า  9 % 4 %
งานประปา 5 % 3 %
งานลิฟต์  1 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 22 % 6 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 61 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 8 อาคารจอดรถ

งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 8 อาคารจอดรถ

 
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 8 อาคารจอดรถ

งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 8 อาคารจอดรถ

งานก่ออิฐทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

งานก่ออิฐทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

งานก่ออิฐทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

งานก่ออิฐทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

งานฉาบปูนทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19 อาคารพักอาศัย

งานฉาบปูนทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19 อาคารพักอาศัย

งานฉาบปูนทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19 อาคารพักอาศัย

งานฉาบปูนทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 19 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 12A  อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 12A อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 12A  อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 12A อาคารพักอาศัย

งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 4 อาคารพักอาศัย

งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 4 อาคารพักอาศัย

 
งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 4 อาคารพักอาศัย

งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 4 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งหน้าต่างและประตูอลูมิเนียม ชั้น 18 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งหน้าต่างและประตูอลูมิเนียม ชั้น 18 อาคารพักอาศัย

งานปูพื้นลามิเนต ชั้น 10 อาคารพักอาศัย

งานปูพื้นลามิเนต ชั้น 10 อาคารพักอาศัย

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21  อาคารพักอาศัย

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21  อาคารพักอาศัย

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งระบบแสงสว่างภายและระบบดับเพลิงทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพักชั้น 15  อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งระบบแสงสว่างภายและระบบดับเพลิงทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพักชั้น 15 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งระบบแสงสว่างภายและระบบดับเพลิงทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพักชั้น 15  อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งระบบแสงสว่างภายและระบบดับเพลิงทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพักชั้น 15 อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อเมนและ S,W,V ระบบสุขาภิบาล  อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อเมนและ S,W,V ระบบสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย

 
งานเดินท่อเมนและ S,W,V ระบบสุขาภิบาล  อาคารพักอาศัย

งานเดินท่อเมนและ S,W,V ระบบสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำชั้น 12A อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำชั้น 12A อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 10 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 10 อาคารพักอาศัย

เริ่มงาน Landscape

เริ่มงาน Landscape

เริ่มงาน Landscape

เริ่มงาน Landscape