ลุมพินี  พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 ตุลาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 %  30 %
งานสถาปัตยกรรม 26 % 24 %
งานระบบไฟฟ้า  9 % 8 %
งานประปา 5 % 4 %
งานลิฟต์  1 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 22 % 18 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 91 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 21  อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

 
งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 21  อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งชุดครัวและตู้เสื้อผ้า ชั้น 21 อาคารพักอาศัย

งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 13 อาคารพักอาศัย

งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 13 อาคารพักอาศัย

งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 13 อาคารพักอาศัย

งานตกแต่ง built-In ภายในห้องพัก ชั้น 13 อาคารพักอาศัย

งานติดประตูอลูมิเนียม ชั้น 17 อาคารพักอาศัย

งานติดประตูอลูมิเนียม ชั้น 17 อาคารพักอาศัย

งานปูพื้นลามิเนต ชั้น 17 อาคารพักอาศัย

งานปูพื้นลามิเนต ชั้น 17 อาคารพักอาศัย

ทางเดินส่วนกลางชั้น 7 อาคารพักอาศัย

ทางเดินส่วนกลางชั้น 7 อาคารพักอาศัย

ห้องออกกำลังกาย ชั้น 7 อาคารพักอาศัย

ห้องออกกำลังกาย ชั้น 7 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY ตามชั้นพัก

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY ตามชั้นพัก

 
ภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า

ภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า

งานติดตั้งอุปกรณ์ปลั๊กไฟภายในห้องพักชั้น 13  อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งอุปกรณ์ปลั๊กไฟภายในห้องพักชั้น 13 อาคารพักอาศัย

งานห้องมิเตอร์ไฟฟ้าตามชั้นพัก

งานห้องมิเตอร์ไฟฟ้าตามชั้นพัก

งานติดตั้งมิเตอร์ประปาภายในช่องชาร์ป

งานติดตั้งมิเตอร์ประปาภายในช่องชาร์ป

งานติดตั้งระบบสปริงเกอร์บริเวณภายในห้องชุด

งานติดตั้งระบบสปริงเกอร์บริเวณภายในห้องชุด

งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องน้ำชั้น 12 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องน้ำชั้น 12 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งตู้ดับเพลิง ชั้น 16 อาคารพักอาศัย

งานติดตั้งตู้ดับเพลิง ชั้น 16 อาคารพักอาศัย

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

 
งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ