ลุมพินี พาร์ค พหล 32
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มีนาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 28 % 10 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 30 % 2 %
งานระบบไฟฟ้า  12 %      2 %
งานประปา 7 % 1 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 12 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 20 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 9

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 9

 
ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 9

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 9

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 6

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 6

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 6

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 6

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 5

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 5

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 5

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 5

งานปูกระเบื้องห้องน้ำส่วนกลางชั้น 1

งานปูกระเบื้องห้องน้ำส่วนกลางชั้น 1

งานฉาบปูนผนังและเสาบริเวณพื้นที่ส่วนกลางชั้น 1

งานฉาบปูนผนังและเสาบริเวณพื้นที่ส่วนกลางชั้น 1

งานวางท่อระบบไฟฟ้าพื้น 9

งานวางท่อระบบไฟฟ้าพื้น 9

 
งานวางท่อระบบไฟฟ้าพื้น 9

งานวางท่อระบบไฟฟ้าพื้น 9

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 7

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 7

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 7

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 7