ลุมพินี พาร์ค พหล 32
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 28 % 6 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 30 % 1 %
งานระบบไฟฟ้า  12 %      1 %
งานประปา 7 % 1 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 12 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 14 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้น 4 โซน 2

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้น 4 โซน 2

 
ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้น 4 โซน 2

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้น 4 โซน 2

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้นลานจอด

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้นลานจอด

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้นลานจอด

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้นลานจอด

งานเดินระบบท่อเมนไฟฟ้าเข้าห้องพักชั้น 5

งานเดินระบบท่อเมนไฟฟ้าเข้าห้องพักชั้น 5

งานเดินระบบท่อเมนไฟฟ้าเข้าห้องพักชั้น 5

งานเดินระบบท่อเมนไฟฟ้าเข้าห้องพักชั้น 5

งานเดินระบบท่อ S,W,V ใต้ท้องพื้นชั้น 5

งานเดินระบบท่อ S,W,V ใต้ท้องพื้นชั้น 5

งานเดินระบบท่อ RL ชั้น 4

งานเดินระบบท่อ RL ชั้น 4