ลุมพินี พาร์ค พหล 32
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 ตุลาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 27 % 27 %
งานสถาปัตยกรรม 42 % 32 %
งานระบบไฟฟ้า  12 %      11 %
งานประปา 7 % 6 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 2 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 85 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 17

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 17

 
งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 17

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 17

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 15

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 15

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 15

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 15

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 22

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 22

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 22

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 22

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 21

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 21

 
งานติดตั้งตู้ดับเพลิงชั้น 17

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงชั้น 17

งานสระว่ายน้ำชั้น 24

งานสระว่ายน้ำชั้น 24

งานสระว่ายน้ำชั้น 24

งานสระว่ายน้ำชั้น 24