ลุมพินี พาร์ค พหล 32
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 สิงหาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 27 % 24 %
งานสถาปัตยกรรม 42 % 18 %
งานระบบไฟฟ้า  12 %      8 %
งานประปา 7 % 5 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 1 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 63 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 30

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 30

 
ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 30

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 30

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 27

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 27

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 27

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 27

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 25

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 25

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 25

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 25

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 22

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 22

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 22

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 22

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 13

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 13

 
งานติดตั้งบานอลูมิเนียมหน้าต่างและประตูระเบียงห้องชุด ชั้น 20

งานติดตั้งบานอลูมิเนียมหน้าต่างและประตูระเบียงห้องชุด ชั้น 20

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 8

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 8

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 8

งานพื้นลามิเนตภายในห้องพัก ชั้น 8

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 14

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 14

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 14

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 14

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานติดตั้งป้ายไฟ EXIT และตู้ EMERGENCY บริเวณทางเดินส่วนกลาง

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 27

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 27

 
งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 27

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 27

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 15

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 15

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงชั้น 15

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงชั้น 15