ลุมพินี พาร์ค พหล 32
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มิถุนายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 27 % 17 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 42 % 9 %
งานระบบไฟฟ้า  12 %      5 %
งานประปา 7 % 3 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 38 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 20

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 20

 
ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 20

ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตพื้นชั้น 20

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 12

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 12

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 12

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 12

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักอาศัย ชั้น 12

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักอาศัย ชั้น 12

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักอาศัย ชั้น 12

งานก่ออิฐบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักอาศัย ชั้น 12

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 10

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 10

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 10

งานฉาบปูนภายในห้องพัก ชั้น 10

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 7

งานติดตั้งชุดครั้ว ชั้น 7

 
งานติดตั้งบานอลูมิเนียมหน้าต่างและประตูระเบียงห้องชุด ชั้น 7

งานติดตั้งบานอลูมิเนียมหน้าต่างและประตูระเบียงห้องชุด ชั้น 7

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก

งานเดินระบบท่อสปริงเกอร์ทางเดินส่วนกลางและภายในห้องพัก

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 7

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 7

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 7

งานติดตั้งระบบแสงสว่างทางส่วนกลางและภายในห้องพัก ชั้น 7

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 12A

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 12A

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 12A

งานเดินท่อ RISER,S,W,V ระบบสุขาภิบาล ชั้น 12A

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 7

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 7

 
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 7

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 7