ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
1 มิถุนายน 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 41 % 39 %
งานสถาปัตยกรรม 30 % 15 %
งานระบบไฟฟ้า  9 % 7 %
งานประปา 7 % 6 %
งานลิฟต์  3 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 1 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 73 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถ

 
เทพื้นชั้น 24 อาคาร C

เทพื้นชั้น 24 อาคาร C

เทพื้นชั้น 22 อาคาร B

เทพื้นชั้น 22 อาคาร B

เทพื้นชั้น 20 อาคาร A

เทพื้นชั้น 20 อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 17 อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 17 อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 17 อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 17 อาคาร A

ฉาบปูน ชั้น 16 อาคาร A

ฉาบปูน ชั้น 16 อาคาร A

ฉาบปูน ชั้น 16 อาคาร A

ฉาบปูน ชั้น 16 อาคาร A

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 15 อาคาร A

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 15 อาคาร A

 
ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 15 อาคาร A

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 15 อาคาร A

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 15 อาคาร A

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 15 อาคาร A

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 8 อาคาร A

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 8 อาคาร A

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 8 อาคาร A

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 8 อาคาร A

ปูกระเบื้อง ชั้น 15 อาคาร A

ปูกระเบื้อง ชั้น 15 อาคาร A

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร A

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร A

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร A

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร A

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 12 อาคาร A

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 12 อาคาร A

 
ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 12 อาคาร A

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 12 อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 18 อาคาร B

ก่ออิฐผนัง ชั้น 18 อาคาร B

ฉาบปูน ชั้น 18 อาคาร B

ฉาบปูน ชั้น 18 อาคาร B

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 16 อาคาร B

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 16 อาคาร B

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 16 อาคาร B

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 16 อาคาร B

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 13 อาคาร B

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 13 อาคาร B

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 13 อาคาร B

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 13 อาคาร B

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร B

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร B

 
ปูกระเบื้อง ชั้น 16 อาคาร B

ปูกระเบื้อง ชั้น 16 อาคาร B

ปูกระเบื้อง ชั้น 16 อาคาร B

ปูกระเบื้อง ชั้น 16 อาคาร B

ก่ออิฐ ชั้น 21 อาคาร C

ก่ออิฐ ชั้น 21 อาคาร C

ฉาบปูน ชั้น 20 อาคาร C

ฉาบปูน ชั้น 20 อาคาร C

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 19 อาคาร C

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 19 อาคาร C

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 19 อาคาร C

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 19 อาคาร C

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 10 อาคาร C

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 10 อาคาร C

ปูกระเบื้อง ชั้น 19 อาคาร C

ปูกระเบื้อง ชั้น 19 อาคาร C

 
ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร C

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 7 อาคาร C

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 14 อาคาร C

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 14 อาคาร C

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักก่อนปิดฝ้า ชั้น 16 อาคาร B

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักก่อนปิดฝ้า ชั้น 16 อาคาร B

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 3 - 6 อาคาร B

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 3 - 6 อาคาร B

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 3 - 6 อาคาร B

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 3 - 6 อาคาร B

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 4 อาคาร A

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 4 อาคาร A

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 4 อาคาร A

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 4 อาคาร A

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 5 อาคาร A

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักร่วมกับฝ่ายนิติ ชั้น 5 อาคาร A

 
ตรวจสอบตำแหน่งวาง Sleeve ชั้น 24 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งวาง Sleeve ชั้น 24 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งวาง Sleeve ชั้น 24 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งวาง Sleeve ชั้น 24 อาคาร C

ตรวจสอบแรงดันน้ำ CW ห้องพัก ชั้น 21 อาคาร C

ตรวจสอบแรงดันน้ำ CW ห้องพัก ชั้น 21 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งวางหัว SPK ชั้น 19 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งวางหัว SPK ชั้น 19 อาคาร C

ตรวจสอบระบบปรับอากาศส่วนกลาง ชั้น 1 อาคาร C

ตรวจสอบระบบปรับอากาศส่วนกลาง ชั้น 1 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งวาง Sleeve ชั้น 21 อาคาร B

ตรวจสอบตำแหน่งวาง Sleeve ชั้น 21 อาคาร B

ตรวจสอบระยะ outlet ภายในห้องพัก ชั้น 16 อาคาร A

ตรวจสอบระยะ outlet ภายในห้องพัก ชั้น 16 อาคาร A

ตรวจสอบแรงดันน้ำ Riser ดับเพลิง ชั้น 13 - 18 อาคาร A

ตรวจสอบแรงดันน้ำ Riser ดับเพลิง ชั้น 13 - 18 อาคาร A

 
ตรวจสอบแรงดันน้ำ Riser ดับเพลิง ชั้น 13 - 18 อาคาร A

ตรวจสอบแรงดันน้ำ Riser ดับเพลิง ชั้น 13 - 18 อาคาร A

ตรวจสอบแรงดันน้ำดีห้องชุด ชั้น 17 อาคาร A

ตรวจสอบแรงดันน้ำดีห้องชุด ชั้น 17 อาคาร A

 ตรวจสอบระยะตำแหน่งหัวสปริงเกอร์และแรงดันห้องชุดชั้น 16 อาคาร A

ตรวจสอบระยะตำแหน่งหัวสปริงเกอร์และแรงดันห้องชุดชั้น 16 อาคาร A

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape