ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 กรกฎาคม 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 43 % 43 %
งานสถาปัตยกรรม 23 % 19 %
งานระบบไฟฟ้า  10 % 8 %
งานประปา 8 % 8 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 8 % 1 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 85 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถ

เทพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร C

เทพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร C

 
เทพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร B

เทพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร B

เทพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร A

เทพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 23 อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 23 อาคาร A

ฉาบปูน ชั้น 22 อาคาร A

ฉาบปูน ชั้น 22 อาคาร A

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 20 อาคาร A

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 20 อาคาร A

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 20 อาคาร A

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 20 อาคาร A

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 21 อาคาร A

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 21 อาคาร A

ปูกระเบื้อง ชั้น 21 อาคาร A

ปูกระเบื้อง ชั้น 21 อาคาร A

 
ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 17 อาคาร A

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 17 อาคาร A

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 17 อาคาร A

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 17 อาคาร A

Built in ส่วนกลาง อาคาร A

Built in ส่วนกลาง อาคาร A

Built in ส่วนกลาง อาคาร A

Built in ส่วนกลาง อาคาร A

ฉาบปูน ชั้น 21 อาคาร B

ฉาบปูน ชั้น 21 อาคาร B

ปูกระเบื้อง ชั้น 21 อาคาร B

ปูกระเบื้อง ชั้น 21 อาคาร B

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 21 อาคาร B

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 21 อาคาร B

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 21 อาคาร B

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 21 อาคาร B

 
ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 20 อาคาร B

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 20 อาคาร B

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 20 อาคาร B

ติดตั้งชุดครัว-ตู้เสื้อผ้า ชั้น 20 อาคาร B

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 20 อาคาร B

ปูพื้นลามิเนท ชั้น 20 อาคาร B

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 20 อาคาร B

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 20 อาคาร B

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 20 อาคาร B

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 20 อาคาร B

Built in ห้องตัวอย่าง อาคาร B

Built in ห้องตัวอย่าง อาคาร B

Built in ห้องตัวอย่าง อาคาร B

Built in ห้องตัวอย่าง อาคาร B

Built in ส่วนกลาง อาคาร B

Built in ส่วนกลาง อาคาร B

 
Built in ส่วนกลาง อาคาร B

Built in ส่วนกลาง อาคาร B

Topping สระว่ายน้ำ

Topping สระว่ายน้ำ

Topping สระว่ายน้ำ

Topping สระว่ายน้ำ

ปูกระเบื้อง ชั้น 24 อาคาร C

ปูกระเบื้อง ชั้น 24 อาคาร C

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 24 อาคาร C

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 24 อาคาร C

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 24 อาคาร C

ติดตั้งฝ้า-ผนังเบา ชั้น 24 อาคาร C

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 24 อาคาร C

ติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม ชั้น 24 อาคาร C

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 21 อาคาร C

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 21 อาคาร C

 
Built in ส่วนกลาง อาคาร C

Built in ส่วนกลาง อาคาร C

Built in ส่วนกลาง อาคาร C

Built in ส่วนกลาง อาคาร C

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนปิดฝ้า ชั้น 20 อาคาร A

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนปิดฝ้า ชั้น 20 อาคาร A

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนปิดฝ้า ชั้น 21 อาคาร B

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนปิดฝ้า ชั้น 21 อาคาร B

ตรวจสอบน้ำ Riser SWV ชั้น 20-23 อาคาร A

ตรวจสอบน้ำ Riser SWV ชั้น 20-23 อาคาร A

ตรวจสอบ OUT LET ชั้น 21 อาคาร A

ตรวจสอบ OUT LET ชั้น 21 อาคาร A

ตรวจสอบแรงดัน CW ชั้น 23 อาคาร A

ตรวจสอบแรงดัน CW ชั้น 23 อาคาร A

 ตรวจสอบระยะตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ ชั้น 21 อาคาร A

ตรวจสอบระยะตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ ชั้น 21 อาคาร A

 
ตรวจสอบติดตั้งและทดสอบระบบปรับอากาศ ชั้น 12 อาคาร B

ตรวจสอบติดตั้งและทดสอบระบบปรับอากาศ ชั้น 12 อาคาร B

 ตรวจสอบระยะตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ ชั้น 22 อาคาร B

ตรวจสอบระยะตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ ชั้น 22 อาคาร B

ตรวจสอบแรงดันเมนดับเพลิง ชั้น 13-22  อาคาร B

ตรวจสอบแรงดันเมนดับเพลิง ชั้น 13-22 อาคาร B

ทดสอบเติมน้ำแท้งค์ดาดฟ้า อาคาร C

ทดสอบเติมน้ำแท้งค์ดาดฟ้า อาคาร C

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape

ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโครงการ Landscape