ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
30 ตุลาคม 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 43 % 43 %
งานสถาปัตยกรรม 23 % 23 %
งานระบบไฟฟ้า  10 % 10 %
งานประปา 8 % 8 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 8 % 8 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความคืบหน้างานโครงสร้าง

ความคืบหน้างานโครงสร้าง

ความคืบหน้างานโครงสร้าง

ความคืบหน้างานโครงสร้าง

 
ความคืบหน้างานโครงสร้าง

ความคืบหน้างานโครงสร้าง

ความคืบหน้างานโครงสร้าง

ความคืบหน้างานโครงสร้าง

โถงทางเข้า อาคาร A

โถงทางเข้า อาคาร A

ห้องบริการจัดการพัสดุ อาคาร A

ห้องบริการจัดการพัสดุ อาคาร A

โถงทางเข้า อาคาร B

โถงทางเข้า อาคาร B

โถงทางเข้า อาคาร C

โถงทางเข้า อาคาร C

ห้องเอนกประสงค์ อาคาร C

ห้องเอนกประสงค์ อาคาร C

ห้องเอนกประสงค์ อาคาร C

ห้องเอนกประสงค์ อาคาร C

 
ห้องเอนกประสงค์ อาคาร C

ห้องเอนกประสงค์ อาคาร C

ห้องประชุม อาคาร C

ห้องประชุม อาคาร C

การไฟฟ้าตรวจสอบสายภายในห้องชุด

การไฟฟ้าตรวจสอบสายภายในห้องชุด

การไฟฟ้าตรวจสอบสายภายในห้องชุด

การไฟฟ้าตรวจสอบสายภายในห้องชุด

งานติดตั้งไฟ LED แผงประดับ

งานติดตั้งไฟ LED แผงประดับ

งานติดตั้งไฟ LED แผงประดับ

งานติดตั้งไฟ LED แผงประดับ

ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนห้องเครื่องลิฟท์ อาคาร A ชั้น ดาดฟ้า

ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนห้องเครื่องลิฟท์ อาคาร A ชั้น ดาดฟ้า

ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนห้องเครื่องลิฟท์ อาคาร A ชั้น ดาดฟ้า

ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนห้องเครื่องลิฟท์ อาคาร A ชั้น ดาดฟ้า

 
ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน อาคาร C ชั้น ดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์

ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน อาคาร C ชั้น ดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์

ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน อาคาร C ชั้น ดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์

ติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน อาคาร C ชั้น ดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์

ส่งงานติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนและทดสอบเครื่องปรับอากาศ อาคาร  A (ห้องตัวอย่าง), B , C (Built in)

ส่งงานติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนและทดสอบเครื่องปรับอากาศ อาคาร A (ห้องตัวอย่าง), B , C (Built in)

ส่งงานติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนและทดสอบเครื่องปรับอากาศ อาคาร  A (ห้องตัวอย่าง), B , C (Built in)

ส่งงานติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนและทดสอบเครื่องปรับอากาศ อาคาร A (ห้องตัวอย่าง), B , C (Built in)

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงภายใน

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงภายใน

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงภายใน

งานติดตั้งตู้ดับเพลิงภายใน

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

 
สวนรอบบริเวณโครงการ

สวนรอบบริเวณโครงการ

สวนรอบบริเวณโครงการ

สวนรอบบริเวณโครงการ

สวนรอบบริเวณโครงการ

สวนรอบบริเวณโครงการ