ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 ตุลาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 3 %
งานโครงสร้าง 41 % 5 %
งานสถาปัตยกรรม 30 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  9 % 0 %
งานประปา 7 % 0 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 8 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

เตรียมเทพื้นคอนกรีตชั้น 4 อาคารจอดรถ

เตรียมเทพื้นคอนกรีตชั้น 4 อาคารจอดรถ

เตรียมเทพื้นคอนกรีตชั้น 4 อาคารจอดรถ

เตรียมเทพื้นคอนกรีตชั้น 4 อาคารจอดรถ

 
เทฐานราก (Footing) อาคาร C

เทฐานราก (Footing) อาคาร C

เทฐานราก (Footing) อาคาร C

เทฐานราก (Footing) อาคาร C

ตัดเสาเข็มและเตรียมเทฐานราก (Footing) อาคาร A

ตัดเสาเข็มและเตรียมเทฐานราก (Footing) อาคาร A

ตัดเสาเข็มและเตรียมเทฐานราก (Footing) อาคาร A

ตัดเสาเข็มและเตรียมเทฐานราก (Footing) อาคาร A

ติดตั้งเสาเอ็นก่อนทำการก่อฉาบผนังห้องน้ำแม่บ้าน รปภ ชั้น 1 อาคารจอดรถ

ติดตั้งเสาเอ็นก่อนทำการก่อฉาบผนังห้องน้ำแม่บ้าน รปภ ชั้น 1 อาคารจอดรถ

ติดตั้งเสาเอ็นก่อนทำการก่อฉาบผนังห้องน้ำแม่บ้าน รปภ ชั้น 1 อาคารจอดรถ

ติดตั้งเสาเอ็นก่อนทำการก่อฉาบผนังห้องน้ำแม่บ้าน รปภ ชั้น 1 อาคารจอดรถ

ตรวจระยะ Box Lighting ระบบไฟฟ้าชั้น 4 อาคารจอดรถ

ตรวจระยะ Box Lighting ระบบไฟฟ้าชั้น 4 อาคารจอดรถ

ตรวจระยะ Box Lighting ระบบไฟฟ้าชั้น 4 อาคารจอดรถ

ตรวจระยะ Box Lighting ระบบไฟฟ้าชั้น 4 อาคารจอดรถ

 
วาง Sleeve ระบบสุขาภิบาลชั้น 4 อาคารจอดรถ

วาง Sleeve ระบบสุขาภิบาลชั้น 4 อาคารจอดรถ

วาง Sleeve ระบบสุขาภิบาลชั้น 4 อาคารจอดรถ

วาง Sleeve ระบบสุขาภิบาลชั้น 4 อาคารจอดรถ