ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
16 กันยายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 3 %
งานโครงสร้าง 41 % 1 %
งานสถาปัตยกรรม 30 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  9 % 0 %
งานประปา 7 % 0 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 4 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ประกอบเข้าแบบเทฐานราก (Footing) อาคารจอดรถ

ประกอบเข้าแบบเทฐานราก (Footing) อาคารจอดรถ

ประกอบเข้าแบบเทฐานราก (Footing) อาคารจอดรถ

ประกอบเข้าแบบเทฐานราก (Footing) อาคารจอดรถ

 
เทลีนก่อนเทพื้นคอนกรีต อาคารจอดรถ

เทลีนก่อนเทพื้นคอนกรีต อาคารจอดรถ

เทลีนก่อนเทพื้นคอนกรีต อาคารจอดรถ

เทลีนก่อนเทพื้นคอนกรีต อาคารจอดรถ

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร C

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร C

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร C

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร C

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร B

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร B

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร B

เทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร B

เคลียร์พื้นที่แนวสันเขื่อนและเช็คระดับเทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร A และอาคารจอดรถ

เคลียร์พื้นที่แนวสันเขื่อนและเช็คระดับเทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร A และอาคารจอดรถ

เคลียร์พื้นที่แนวสันเขื่อนและเช็คระดับเทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร A และอาคารจอดรถ

เคลียร์พื้นที่แนวสันเขื่อนและเช็คระดับเทคอนกรีตสันเขื่อน บริเวณอาคาร A และอาคารจอดรถ

 
ติดตั้งอุปกรณ์เข้าสายไฟฟ้าหัวหม้อแปลงลงตู้ CB

ติดตั้งอุปกรณ์เข้าสายไฟฟ้าหัวหม้อแปลงลงตู้ CB

ติดตั้งอุปกรณ์เข้าสายไฟฟ้าหัวหม้อแปลงลงตู้ CB

ติดตั้งอุปกรณ์เข้าสายไฟฟ้าหัวหม้อแปลงลงตู้ CB

ติดตั้งเดินท่อ RL อาคารลานจอดรถ

ติดตั้งเดินท่อ RL อาคารลานจอดรถ

ติดตั้งเดินท่อ RL อาคารลานจอดรถ

ติดตั้งเดินท่อ RL อาคารลานจอดรถ