ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2563
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 3 %
งานโครงสร้าง 41 % 15 %
งานสถาปัตยกรรม 30 % 3 %
งานระบบไฟฟ้า  9 % 1 %
งานประปา 7 % 0 %
งานลิฟต์  3 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 22 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

เทคอนกรีตหลังคาลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า อาคารจอดรถ

เทคอนกรีตหลังคาลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า อาคารจอดรถ

เทคอนกรีตหลังคาลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า อาคารจอดรถ

เทคอนกรีตหลังคาลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า อาคารจอดรถ

 
เทพื้นชั้น 7 เตรียมขึ้นเสาชั้น 8 อาคาร C

เทพื้นชั้น 7 เตรียมขึ้นเสาชั้น 8 อาคาร C

เทพื้นชั้น 7 เตรียมขึ้นเสาชั้น 8 อาคาร C

เทพื้นชั้น 7 เตรียมขึ้นเสาชั้น 8 อาคาร C

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร B

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร B

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร B

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร B

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร A

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร A

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร A

เทพื้นชั้น 5 เตรียมขึ้นเสาชั้น 6 อาคาร A

ก่ออิฐผนัง ชั้น 1 อาคาร B

ก่ออิฐผนัง ชั้น 1 อาคาร B

ก่ออิฐผนัง ชั้น 1 อาคาร B

ก่ออิฐผนัง ชั้น 1 อาคาร B

 
ก่ออิฐ ชั้น 1 อาคาร C

ก่ออิฐ ชั้น 1 อาคาร C

ฉาบปูนผนังอาคาร ชั้น 1 อาคาร C

ฉาบปูนผนังอาคาร ชั้น 1 อาคาร C

ฉาบปูนผนังอาคาร ชั้น 1 อาคาร C

ฉาบปูนผนังอาคาร ชั้น 1 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 6 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 6 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 6 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 6 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 3 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 3 อาคาร C

 
ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 3 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 3 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 4 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 4 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 4 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ BOX ระบบไฟฟ้า ชั้น 4 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 7 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 7 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 7 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 7 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 5 อาคาร B

ตรวจสอบระยะ Outlet ชั้น 3 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ Outlet ชั้น 3 อาคาร C

 
ตรวจสอบระยะ Outlet ชั้น 3 อาคาร C

ตรวจสอบระยะ Outlet ชั้น 3 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 4 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 4 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 4 อาคาร C

ตรวจสอบตำแหน่งการวาง Sleeve ชั้น 4 อาคาร C