ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 มีนาคม 2559
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 3% 3%
งานโครงสร้าง 16% 16%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 28% 28%
งานระบบไฟฟ้า  14% 14%
งานประปา 8% 8%
งานลิฟท์  2% 2%
งานติดตั้งชุดครัว 26% 26%
งานติดตั้งแอร์ 3% 3%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100%
 
ภาพโดยรวมโครงการ1

ภาพโดยรวมโครงการ1

ภาพโดยรวมโครงการ2

ภาพโดยรวมโครงการ2

ภาพโดยรวมโครงการ3

ภาพโดยรวมโครงการ3

 
ภาพโดยรวมโครงการ4

ภาพโดยรวมโครงการ4

ภาพโดยรวมโครงการ5

ภาพโดยรวมโครงการ5

ภาพโดยรวมโครงการ6

ภาพโดยรวมโครงการ6