ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 มีนาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 2.58% 2.58%
งานโครงสร้าง 26.07% 26.07%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 44.87% 44.87%
งานระบบไฟฟ้า  13.99% 13.99%
งานประปา 7.63% 7.63%
งานลิฟต์  2% 2%
งานติดตั้งชุดครัว 2.86% 2.86%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100%

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F2

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F2

 
งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F3

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F3

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F4

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F4

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F5

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F5

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F6

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F6

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F7

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F7

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F8

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F8

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร P5

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร P5

อาคาร P6

อาคาร P6

 
อาคาร G1

อาคาร G1

อาคาร G2

อาคาร G2

อาคาร G3

อาคาร G3

อาคาร G4

อาคาร G4

 อาคาร G5

อาคาร G5

อาคาร G6

อาคาร G6

อาคาร G7

อาคาร G7

อาคาร G8

อาคาร G8