ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 2.58% 2.58%
งานโครงสร้าง 26.07% 26.07%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 44.87% 42.67%
งานระบบไฟฟ้า  13.99% 13.66%
งานประปา 7.63% 7.38%
งานลิฟต์  2% 1.87%
งานติดตั้งชุดครัว 2.86% 2.46%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 96.69%
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F2

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F2

 
งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F8

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F8

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P6

 
งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G1

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G1

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G2

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G2

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G8

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G8