ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 30 %  5 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 32 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 0 %
งานประปา 6 % 0 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 12 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 10 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

 
เตรียมงานเทพื้น ชั้น 3

เตรียมงานเทพื้น ชั้น 3

เตรียมงานเทพื้น ชั้น 3

เตรียมงานเทพื้น ชั้น 3

งานวางท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 3

งานวางท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 3

งานวางท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 3

งานวางท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 3

งานวางท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 3

งานวางท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 3