ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มิถุนายน 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 29 % 24 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 32 % 13 %
งานระบบไฟฟ้า  10 % 5 %
งานประปา 7 % 3 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 13 % 3 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 52 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเทพื้น ชั้น 24

งานเทพื้น ชั้น 24

 
งานก่ออิฐ  ชั้น 19

งานก่ออิฐ ชั้น 19

งานฉาบปูน ชั้น 16

งานฉาบปูน ชั้น 16

งานทางเดินส่วนกลาง ชั้น 10

งานทางเดินส่วนกลาง ชั้น 10

งานติดตั้งรางสื่อสาร+ท่อเมนไฟฟ้า ชั้น 19

งานติดตั้งรางสื่อสาร+ท่อเมนไฟฟ้า ชั้น 19

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น 11

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น 11

งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 19

งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 19