ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มีนาคม 2562
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 29 % 11 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 32 % 2 %
งานระบบไฟฟ้า  10 % 0 %
งานประปา 7 % 1 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 13 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 18 %

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเทพื้น ชั้น 10

งานเทพื้น ชั้น 10

งานเทพื้น ชั้น 10

งานเทพื้น ชั้น 10

งานปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ชั้น G

งานปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ชั้น G

งานทาสีผนังห้องส่วนกลาง ชั้น G

งานทาสีผนังห้องส่วนกลาง ชั้น G

งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น G

งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น G

งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น G

งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น G

งานติดตั้งตู้ MDB

งานติดตั้งตู้ MDB

 
งานติดตั้ง Generater

งานติดตั้ง Generater

งานติดตั้งตู้ดับเพลิง ชั้น 3

งานติดตั้งตู้ดับเพลิง ชั้น 3

งานติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำส่วนกลาง

งานติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำส่วนกลาง