ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มีนาคม 2564
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 3 %
งานโครงสร้าง 22 % 3 %
งานสถาปัตยกรรม 44 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  17 % 0 %
งานประปา 10 % 0 %
งานลิฟต์  1 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 6 %


 
ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

งานเสาเข็ม อาคาร A

งานเสาเข็ม อาคาร A

งานเทพื้น ชั้น G อาคาร C

งานเทพื้น ชั้น G อาคาร C

 
งานเทพื้น ชั้น G อาคาร C

งานเทพื้น ชั้น G อาคาร C

งานวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

งานวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน